Intentieovereenkomst tbv Herenboerderij Hemmen

Herenboeren maakt smaakvol, gezond, veilig, duurzaam en betaalbaar voedsel bereikbaar voor iedereen. Herenboeren stimuleert en inspireert een hernieuwde voedselbeleving, een bewustzijn, vanuit de overtuiging dat voedsel mensen bij elkaar brengt en bindt. Herenboeren daagt met het Herenboeren-concept consumenten uit zelf mee te denken aan de manier waarop hun voedsel wordt geproduceerd.Wanneer zij zelf ervaren hoe het is om samen aan voedselproductie te werken, komen zij voor tal van keuzes te staan waarvoor de (gangbare) landbouw zich dagelijks gesteld ziet. Het is de stelling van Herenboeren dat alleen consumenten samen het aanbod van eerlijk en veilig voedsel echt kunnen veranderen.

Ja, ik wil samen met de initiatiefgoep 'Herenboeren Wageningen' een herenboerderij in Hemmen realiseren

Hierbij verklaar ik mij deelnemer van de Herenboeren-beweging. Zodra er landbouwpercelen van landgoed Heerlijkheid Hemmen gepacht kunnen worden waar de voedselproductie opgestart kan worden, ben ik bereid lid te worden van de coöperatie Herenboeren Wageningen UA*). Ik weet dat het inschrijfgeld/aandeel in deze coöperatie EUR 2.500,- is en dat dient als startkapitaal voor de boerderij.

Ik realiseer mij dat:

1. coöperatie Herenboeren Wageningen UA*) aan een bedrijfsconcept werkt voor in totaal 200 deelnemende huishoudens, ofwel 500 monden/personen;

2. coöperatie Herenboeren Wageningen UA*) niet wil en kan wachten met de opzet van het concept totdat al deze huishoudens geworven en gebonden zijn;

3. coöperatie Herenboeren Wageningen UA*) een start wil maken met het doen van investeringen, zodra er 200 deelnemende en betalende huishoudens zijn;

4. ik door het ondertekenen van dit document, maar pas na het te zijner tijd storten van het bedrag van EUR 2.500,- tot de eerste 200 huishoudens behoor. Daarbij geldt:

4a. dat de coöperatie een regeling zal treffen om het mogelijk te maken dit bedrag in termijnen te voldoen, indien storting ineens voor een deelnemer niet mogelijk is;

4b. dat de coöperatie het inschrijfgeld voor eenoudergezinnen en voor alleenstaanden kan verminderen tot EUR 1.250,-;

5. ik bereid ben voor een periode van ten minste 3 jaar de wekelijkse door de algemene vergadering vastgestelde contributie te betalen. Een aandeel in de exploitatie (contributie) kost naar verwachting 12 à 13 euro/week (vega pakket) of 15 à 17 euro/week (vlees pakket) afnemend gezinslid;

6. coöperatie Herenboeren Wageningen UA*) mij geen enkele garantie op succes kan geven;

7. mijn inleg risicodragend is en ik hem dus geheel of gedeeltelijk kan verliezen zoals bij het opstarten en exploiteren van een onderneming gebruikelijk is;

8. coöperatie Herenboeren Wageningen UA*) bij voldoende deelnemers, zijnde 200 huishoudens, investeringen zal doen voor de oprichting van het Herenboeren-concept en mij hierbij maximaal via bijeenkomsten en nieuwsbrieven betrekt en inzicht verschaft.

Ik verklaar met het invullen van deze intentieovereenkomst aanwezig te zijn op de informatieavond (fysiek of online) waar mij het concept is uitgelegd. Ik geef hierbij toestemming mijn gegevens op te nemen in een gegevensbestand ten behoeve van communicatiedoeleinden van coöperatie Herenboeren Wageningen UA*).

Ik heb te allen tijde het recht op inzage, wijziging en verwijdering van mijn gegevens.

Ik bereid ben om een aanbetaling te doen van 10% van het benodigde inschrijfgeld van €2.500,-. Dit bedrag wordt gebruikt in de aanloopfase om bijvoorbeeld de informatieavonden te bekostigen. Als het niet lukt om een Herenboeren Wageningen UA*) te realiseren wordt datgene wat er nog over is van de 10%- aanbetalingen verdeeld onder deze betalers.

Coöperatie Herenboeren Wageningen UA*) verklaart hierbij verheugd te zijn met de deelname van ondergetekende en verklaart zich maximaal te zullen inspannen de Herenboerderij in Hemmen te realiseren.

Mensen met een smalle beurs maar wel veel enthousiasme voor deelname willen we oproepen ook te reageren.We zijn druk bezig om te regelen dat alle enthousiastelingen meekunnen doen. Als er mensen zijn die extra willen inleggen, dus extra inleggeld boven op de EUR 2500,-, dan horen we dat ook graag. Dit zal anoniem gebeuren en gebruikt worden voor mensen die graag deel willen nemen maar de inleg niet kunnen missen.

*) De coöperatie heet momenteel Herenboerderij Wageningen UA - maar de naam zal bij de start van de Herenboerderij in Hemmen veranderd worden.
Laposta e-mailmarketing